Rekordné hodnoty: Teplá úžitková voda

Maximálna teplota: 57.8°C, nameraná 30. 4. 2020, o 17:05

Minimálna teplota: 13.9°C, nameraná 20. 9. 2019, o 6:55Rekordné hodnoty: Vykurovacie médium

Maximálna teplota: 64.1°C, nameraná 6. 4. 2023, o 13:10

Minimálna teplota: 18.7°C, nameraná 17. 5. 2022, o 0:10