Rekordné hodnoty: Hlavná serverovňa

Maximálna teplota: 32.4°C, nameraná 11. 5. 2022, o 20:35

Minimálna teplota: 28.7°C, nameraná 19. 5. 2022, o 6:55Rekordné hodnoty: WiFi serverovňa

Maximálna teplota: 33.8°C, nameraná 24. 6. 2021, o 18:10

Minimálna teplota: 18.1°C, nameraná 10. 1. 2022, o 19:50