Rekordné hodnoty: Hlavná serverovňa

Maximálna teplota: 36.1°C, nameraná 25. 6. 2021, o 18:55

Minimálna teplota: 26.1°C, nameraná 11. 3. 2021, o 11:35Rekordné hodnoty: WiFi serverovňa

Maximálna teplota: 33.8°C, nameraná 24. 6. 2021, o 18:10

Minimálna teplota: 19.3°C, nameraná 1. 2. 2021, o 16:45